TITULAR DEL SITIO WEB
DENOMINACIÓN SOCIAL: VARELA CARTERA S.L.
CIF: B-36934321
DOMICILIO SOCIAL: Plaza América nº1 1º 36211 Vigo (Pontevedra)
Contacto Teléfono 0034-986294403
E-mail aceuve@aceuve.com
DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: Tomo: 2943 Libro: 2943
Folio: 185 Hoja:PO-34674
Inscripción: 1ª

Plaza América nº1 1º
36211 Vigo -España
Tfno.: +34 986132918

Avda. Ricardo Mella 121 Nave C
36330 Vigo - España
Tfno.: +34 986294403

Parque Empresarial Porto do Molle
Nave 8 A 36350 Nigrán -España
Tfno.: +34 986231239

Parque Empresarial de Alvedro
Nave E-36 Manzana 10
15180-Culleredo-España
Tfno.: +34 986294403

Polígono Industrial Novo Milladoiro
Nave 59 A 15895-Ames-España
Tfno.: +34 986231239

Rua de Boaviagem, nº 24, Maia
4470-210 Maia-Portugal
Tfno.: (+351) 223172363